News

Claves hacia la replanificación estratégica de la cooperación descentralizada y la acción internacional de los gobiernos locales en el escenario post COVID-19

Claves hacia la replanificación estratégica de la cooperación descentralizada y la acción internacional de los gobiernos locales en el escenario post COVID-19

El tercer webinar “Claves hacia la replanificación estratégica de la cooperación descentralizada y la acción internacional de los gobiernos locales en el escenario post COVID-19” , del cicle sobre el COVID-19 i la cooperació descentralitzada, organitzat per AL-Les i l'Observatori de Cooperació Descentralitzada. Aquest seminari es va realitzar el 9 de juny amb la participació de 140 persones.

Aquest webinar es va articular entorn d'una valoració general en sobre l'oportunitat que l'escenari post-COVID 19 ens brinda per a avançar cap a una reflexió i transformació a nivell de l'estratègia de la ciutat, de governança local, i de la seva acció internacional. Aquest espai va permetre aprofundir en la reflexió des de tres  dels eixos que ens ocupen especialment en aquest moment: la solidaritat i la cooperació al desenvolupament, la cooperació descentralitzada i la discussió cap a un multilateralisme renovat, que es recolzi en la fortalesa de les ciutats i les regions (incidència).

El resum de les aportacions dels ponents i les conclusions de la discussió es poden trobar en el següent link:

https://proyectoallas.net/2020/05/25/webinar-3/

Noticias Relacionadas
  • Cooperación transformadora: EDLS 2023
    European Days of Local Solidarity 2023
  • New training offered by the Observatory for Decentralised Cooperation
    New training offered by the Observatory for Decentralised Cooperation